Науково-методичний семінар Кафедри зоології та екології тварин «Методичні здобутки в галузі застосування молекулярних методів досліджень у підготовці бакалаврів, магістрів і докторів філософії».

Доповідач доктор біологічних наук, професор С.Ю.Утевський

slide_1

slide_2