Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Тетяна Андріївна Атемасова

Кандидат біологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник
E-mail: t.atemasova@karazin.ua

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pr–CqAAAAAJ&hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7527-5143
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212243438

ATA

Академічні курси:

Екологія і Систематика птахів
Зоогеографія
Анатомічна, мікроскопічна та гістологічна техніка в  зоології
Природоохоронна справа
Польові та ГІС-методи  у  зоології та екології тварин
Зоологія хребетних (малий практикум)
Навчально-польова практика із зоології хребетних

Освіта:

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Kharkiv, Ukraine.
Student: біологічний факультет.
Speciality: Zoology.
Dates: 1981 – 1987.

Дипломи і наукові ступені:
Кандидат біологічних наук (екологія): Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine
Date: 2010.

M. Sc., biology : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Kharkiv, Ukraine
Date: 1987.

Тема кандидатської дисертації:

Thesis Ph. D.: Орнітофауна як елемент біогеоценозів Північного Сходу України. Автореф. дис. канд. біол. наук. Дніпропетровськ, 2010. Дніпропетровський Національний університет. 22 с. [Avifauna as a structural component of biogeocenosis at Northern-East of Ukraine. Abstr. Thesis Cand. Biol. Sci. (Ph. D.). Dnipropetrovsk, 2010: Dnipropetrovsk National University. 22 p.]

Place and date of defense: Dnipropetrovsk National University, 29 December 2010, Dnipropetrovsk, Ukraine.

Сучасні дослідження та інтереси:

Динаміка видового складу та структурні показники в угрупованнях гніздових птахів природних дібров Північного Сходу України.
Особливості життєвого циклу окремих видів птахів рядів Журавлеподібні, Лелекоподібні, Гусеподібні, Горобцеподібні: родина Мухоловкові).
Розбудова мережі природних резерватів Північного Сходу України.

Членство в наукових радах і робочих групах:

Науково-технічна рада Національного природного парку Слобожанський.
Міжнародна Робоча група «Журавлі Євразії».
Робоча група «Вивчення та охорона птахів басейну Сіверського Дінця».
Науково-технічна Рада національного природного парку “Гомольшанські ліси”.

Професійна діяльність:

З 2011 р. по цей час – доцент каф. зоології та екології тварин, старший науковий співробітник лаб. біорізноманіття біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 147 наукових публікацій.
Брала участь у розробці держбюджетних наукових тем:
«Дослідження і підтримка біорізноманіття природних систем Лівобережної України»;
«Розробка стратегічних напрямків підтримки біорізноманіття у наземних екосистемахЛівобережної України»;
«Біорізноманіття природних екосистем Північного Сходу України: моніторинг та визначення созологічної цінності видів» та інших.
2010: захист дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).
2004-2010: старший викладач каф. зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий співробітник лабораторії біорізноманіття.
1992-2003: науковий співробітник лабораторії біорізноманіття. Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
1990-1993: науковий співробітник лабораторії охоронюваних природних територій Харківського молодіжного екологічного центру “Озон”.
1989–1990: інструктор відділу природоохоронної пропаганди Харківського молодіжного екологічного центру “Озон”
1981-1987: студентка біологічного факультету біологічного ф-ту Харківського державного університету імені М.Горького.

Наукові гранти і проекти:

2020 – керівник проекту створення Регіонального ландшафтного парку «Смарагдове джерело».
2019 – керівник проекту створення Національного природного парку «Ізюмська Лука».
2015-2017 рр – участь у проекті «European Breeding Bird Atlas 2»
2013 – участь у створенні Проекту організації території національного природного парку «Дворічанський».
2006-2009 – брала участь у створенні проекту національного природного парку «Дворічанський».
2005: учасниця VI Міжнародного обліку білого лелеки (Українське товариство охорони птахів, BirdLife Internationa).
2004: учасниця проекту «Національний парк: охорона крейдяних угруповань» (за підтримки Посольства Королівства Нидерландів в Україні).
2001-2002: керівник проекту “Ковчег для лелеки” (за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні).
2000-2002: участник програми збереження Глобально вразливих видів птахів в Україні (Українське товариство охорони птахів, BirdLife International).
2000-2002: стипендіатка фонду «Open society» (фонд Сороса). Тема дослідження – Розбудова системи природоохоронних територій на теренах Північно-східної України.
2000: керівник проекту CHAGRA’2000: український проект збереження та вивчення крейдяних угруповань (за підтримки BP Conservation Programme).
1999: керівник проекту “Популяційна динаміка європейського бобра (Castor fiber L.) на південній межі ареалу та чинники, що її визначають ” (за підтримки British Ecological Society).
1998: керівник проекту «Білий лелека» (за підтримки Activity Fund Milieukontakt Oost Europa).
1996-2004: учасниця IBA-програми в Україні (Українське товариство охорони птахів, BirdLife Internationa).
1998-1999: учасник проекту «Жива заплава» (за підтримку посольства Королівства Нідерландів в Україні).
1983-1984: лаборант каф. Зоології хребетних біологічного ф-ту Харківського державного університету імені М.Горького. Брала участь у розробці госпдоговірної тематики з вивчення впливу спорудження 2 черги каналу Дніпро-Донбас на природні системи.
1981-1987: член Дружини охорони природи біологічного ф-ту Харківського державного університету імені М.Горького.

Обрані наукові публікації:

 1. Атемасова, Т., Ронкін, В., Савченко, Г., & Сінна, О. (2023). Створення Національного природного парку «Східний степ» як засіб збереження зникаючих природних екосистем Північного Сходу України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»40, 26-48. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2023-40-3
 2. Atemasov A., Atemasova T.: A soundscape assessment of the oak forests in the National Park “Homilshanski Lisy” (Northeastern Ukraine). Ekológia (Bratislava). 2023.Vol. 42, No. 1, p. 55–63,.
 3. Atemasov A., Atemasova T.A Temperature dependence of the breeding parameters of the Collared Flycatcher Ficedula albicollis Temn.,1815 in the Gomol’scha forest  (NE Ukraine) // Zoodiversity. 2023.
 4. Атемасова Т.А. Птахи парків міста Харкова. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, 2023, Том 25, №2. 12-20  https://doi.org/10.34142/2708-5848.2023.25.2.02
 5. Атемасова Т.А.Систематика птахів. Навчально-методичний посібник. Х.:ХНУ, 2021. 147 с.
 6. АтемасоваТ.А., Атемасов А.А., Вітер С.Г., Гамуля Ю.Г., Дрогваленко О.М., Полчанінова Н.Ю., Прилуцький О.В., Сінна О.І., Терехова В.В. Матеріали до створення регіонального ландшафтного парку «Смарагдове джерело» (Харківська область, Україна). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія», 2021, 37, 95–130. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2021-37-9
 7. Атемасова Т. Віктор Арсентійович Токарський // Теріологія в Україні. Ч.1 (100 визначних дослідників минулого) Novitates Theriologicae. К.: Українське теріологічне товариство НАН України. 2022. Том 14. – С. 331– 334.
 8. Атемасова Т. Микола Григорович Мілютін // Теріологія в Україні. Ч.1 (100 визначних дослідників минулого) Novitates Theriologicae. К.: Українське теріологічне товариство НАН України. 2022. Том 14. – С. 222 – 225.
 9. Атемасова Т. Олександр Сергійович Лисецький // Теріологія в Україні. Ч.1 (100 визначних дослідників минулого) Novitates Theriologicae. К.: Українське теріологічне товариство НАН України. 2022. Том 14. – С. 204– 207.
 10. Atemasov A.,AtemasovаТ. Impact of stand variables on characteristics of avian soundscape in common oak (Quercus robur L.) forests // Forestry Studies. 2019. Vol.70: Is. 1 DOI: https://doi.org/10.2478/fsmu-2019-0006 https://content.sciendo.com/view/journals/fsmu/70/1/article-p68.xml (IF=0.743).
 11. Видитварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області / В. А. Токарський, Т. А. Атемасова, С. Ю. Утєвський, О. Ф. Бартєнєв, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, Г. О. Шандиков, М. В. Банік (За заг. ред. В. А. Токарського). Навчально-довідковий посібник вид.2-е, випр. та доповн. Харків : ХНУ, 2019. 28 с.
 12. Навчально-польова практика із зоології хребетних /Атемасова Т.А., Гончаров Г.Л., Зіненко О.І., Коршунов О.В., Токарський В.А., Шабанов Д.А. Навч. – метод. посібник вид.2-е, випр. та доповн.Харків : ХНУ, 2019. 262 с.