Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Перелік науково-дослідних тем, виконаних на кафедрі зоології та екології тварин

2021
Договір №БФ/31- 2021 від 4.08.2021 на виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Біологія та охорона здоров’я». ч.2 Створення обґрунтування національного природного парку «Східний степ» та принципів активноЇ підтримки стану неповно членних екосистем на його території. Базове фінансування.
Керівник проф.Шабанов Д.А.

Договір № H/17 від 15 липня 2021 року з Національним антарктичним науковим центром МОН України на виконання госпдоговірної НДР «Важкі метали, отруйні елементи та речовини в донних відкладеннях підводних біогеографічних полігонів Аргентинських островів» № 0121U112627 (обсяг фінансування – 130 000 грн.).
Кер.- доц. Утєвський А.Ю.

Договір № H/16 від 15 липня 2021 року з Національним антарктичним науковим центром МОН України на виконання госпдоговірної НДР «Ектопаразити риб морів Антарктики: баркодинг і філогенетичні зв’язки» № 0121U112642 (обсяг фінансування – 150 000 грн.).
Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

Договір № 09-21 від 05 квітня 2021 р. «Проект створення Регіонального ландшафтного парку «Смарагдове джерело». Госпдоговірна. Замовник Благодійна організація «Благодійний фонд «Дружня підтримка»
Керівник Т.А.Атемасова

Договір № 13-20 від 20 травня 2021 р. «Проект створення Регіонального ландшафтного парку «Смарагдове джерело» (Озерянська ділянка)» госпдоговір на замовник фізична особа Осьмак Тетяна Леонідівна

2020
«Ектопаразити, патогени, коменсали хребетних і безхребетних тварин підводних ландшафтів Аргентинських островів». Замовник: Національний антарктичний науковий центр (проф.Утєвський С.Ю., доц.Утєвський А.Ю.)

«Проект створення Національного природного парку “Ізюмська лука” та супутньої документації, у тому числі картографічної, необхідної для отримання передбачених законодавством погоджень для створення Національного природного парку “Ізюмська лука”. Керівник- Атемасова Т.А замовник – Благодійний фонд “Грінда інтернешнл”

2017-2019 р
«Стійкість надорганізмових біосистем та стратегія її підтримки в умовах дії ендогенних та антропічних трансформуючих факторів»
Фундаментальна.
Кер. Дбн, проф..В.А.Токарський, зав.каф.зоології та екології тварин
Виконавці: Шабанов Д.А., Полчанінова Н.Ю, Атемасова Т.А., Акулов О.Ю. Ронкін В.І., Савченко Г.О., Атемасов А.А., Коршунов О.В.
Номер державної реєстрації:__ 0117U004830. Фінансування: з бюджету МОН України.

«Біологічні виклики і загрози, зумовлені міграціями та інвазіями: популяційно-генетичний підхід». Фундаментальна Керівник д.б.н., проф. Утєвський С.Ю.

2019
«Розвиток дистанційних не руйнуючих методів біологічно-екологічних досліджень хребетних тварин» кер. Кбн Атемасов А.А. фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
«Навчально-науковий комплекс для раннього визначення та дослідження розвитку пуголовків представників гібридогенного комплексу зелених жаб» кер. Дбн Шабанов Д.А.
Фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
2018
«Створення комплексу дистанційних не руйнуючих біологічно-екологічних досліджень» кер.Утєвський С.Ю., виконавці – Утєвський А.Ю., Атемасова Т.А., Атемасов А.А. фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
«Розвиток лабораторних засобів молекулярних та цитогенетичних досліджень механізмів геміклонального спадкування» кер.дбн Шабанов Д.А. фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
2017
«Збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів хребетних в умовах сталої зоокультури» Керівник – Токарський В.А., виконавці Ронкін В.І., Савченко Г.О., фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
«Інвентаризація фауни та різноманіття павуків заповідника «Єланецький степ» (договір № 0102-012 від 01.06.2017 р) керівник – Полчанінова Н.Ю. , замовник – Природний заповіднк «Єланецький степ».

2015/ 2016 рр
Дослідження ключових факторів функціонування сучасних екосистем як основа вдосконалення концепції мережі природно-заповідного фонду України.
Прикладна
Кер. Дбн, проф..В.А.Токарський, зав.каф.зоології та екології тварин
Виконавці: Полчанінова Н.Ю, Атемасова Т.А., Акулов О.Ю. Ронкін В.І., Савченко Г.О., Атемасов А.А., Коршунов О.В.
Номер державної реєстрації: 0115U000501. Фінансування з бюджету МОН України.

2016
Інвентаризація фауни і різноманіття павуків природного заповідника «Єланецький степ» (договір № 34-47 від 20.07.2016). керівник – Полчанінова Н.Ю. , замовник – Природний заповіднк «Єланецький степ»
«Забезпечення сталого функціонування розплідника з утриманням степового бабака та інших рідкісних та зникаючих видів тварин» Керівник – Токарський В.А., виконавці Ронкін В.І., Савченко Г.О., фінансування – Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна