Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

План стажувань 2021-2025

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2021-2025рр.
Факультет Біологічний
Кафедра Зоології та екології тварин
№№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові викладача, посада Рік народж. З якого року працює на кафедрі Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Примітки
Стажування (обов”язково вказати навчальний рік, семестр та місце стажування) Захист дисертації (рік) Навчання за програмою підвищення кваліфікації (рік, місце) Інші форми
1 Атемасова Тетяна Андріївна, в.о. зав. кафедрою 1963 2004 Курси ХНУ імені В.Н. Каразіна 1 семестр 2023/24 н.р. виконано
2 Утєвський Сергій Юрійович, професор 1967 1991 Люблянський університет (м.Любляни, Словенія) 2 семестр 2023/24 н.р.
3 Шабанов Дмитро Андрійович, професор 1967 1991 Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАНУ, 1 семестр 2025/26 н.р.
4. Утєвський Андрій Юрійович, доцент 1967 1995 Курси ХНУ імені В.Н. Каразіна виконано
5 Полчанінова Ніна Юріївна, доцент 1959 2014 Захист докторської дисертації, 2 семестр 2023/24 н.р. Erazmus+
6 Кравченко Марина Олександрівна, ст. викладач 1981 2008 Підвищення кваліфікації в ХАНО для вчителів природничих наук, 2 семестр 2020/21 н.р. виконано
7 Гончаров Геннадій Леонідович, доцент 1966 2013 Курси ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2 семестр 2021/22 н.р. виконано
8 Коршунов Олексій Владиславович, ст. викладач 1982 2014 ННЦ “Інститут експеріментальної і кліничної ветеринарної медицини”, 1 семестр 2024/25 н.р.
9 Терехова Вікторія Валеріївна, ст. викладач 1982 2003 Захист кандидатської дисертації, 1 семестр 2024/25 н.р.