Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Навчальні курси

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ 

РІВЕНЬ 1 -БАКАЛАВРИ

         

——НОРМАТИВНІ КУРСИ:

ВСТУП ДО ФАХУ Вступ до фаху – Google Диск
КУРС ЗООЛОГІЯ Ч.1 ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ зоологія ч 1 безхребетні – Google Диск
КУРС ЗООЛОГІЯ Ч.2 ЗООЛОГІЯ ХРЕБЕТНИХ зоологія ч.2 хребетні – Google Диск
КУРС БІОЕКОЛОГІЯ біоекологія – Google Диск

——СПЕЦКУРСИ:

СПЕЦКУРС «МЕТОДИ ПОЛЬОВИХ ТА ГІС-ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗООЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ» Методи польових та ГІС-досліджень у зоології та екології – Google Диск
СПЕЦКУРС «ЕКОЛОГІЯ ТА СИСТЕМАТИКА ПТАХІВ» Екологія та систематика птахів – Google Диск
СПЕЦКУРС «ГІДРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ОКЕАНОЛОГІЇ» Гідробіологія з основами океанології – Google Диск
МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ ВИБІРКОВИЙ СПЕЦКУРС «ЗООКУЛЬТУРА» зоокультура – Google Диск
СПЕЦКУРС «ІХТІОЛОГІЯ ТА ГЕРПЕТОЛОГІЯ» Іхтіологія та герпетологія – Google Диск
СПЕЦКУРС «ЕКОЛОГІЯ ТА СИСТЕМАТИКА ССАВЦІВ» екологія та систематика ссавців – Google Диск
МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ ВИБІРКОВИЙ СПЕЦКУРС «МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕКОЛОГІЇ» методи молекулярної екології – Google Диск

СПЕЦПРАКТИКУМ «ЗАГАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА ЕНТОМОЛОГІЯ» с пр Загальна та прикладна ентомологія – Google Диск
СПЕЦПРАКТИКУМ «ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ФІЛОГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА БЕЗХРЕБЕТНИХ» «Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних» – Google Диск
СПЕЦПРАКТИКУМ «АНАТОМІЧНА, ГІСТОЛОГІЧНА ТА МІКРОСКОПІЧНА ТЕХНІКА В ЗООЛОГІЇ» Спецпрактикум Анатомічна, гістологічна та мікроскопічна техніка в зоології – Google Диск
СПЕЦПРАКТИКУМ «БІОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В ЗООЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ» спецпрактикум Біостатистичний аналіз в зоології та екології – Google Диск

  • ПРАКТИКИ:

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА навчально-польова практика зоологія – Google Диск
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА навчально-виробнича практика – Google Диск

ПЕДАГОГІЧНА

РІВЕНЬ 2 – МАГІСТРИ

——НОРМАТИВНІ КУРСИ:

ПРИРОДООХОРОННА СПРАВА природоохоронна справа – Google Диск
МЕТОДИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ БІОЛОГІЇ Методи еволюційної біології – Google Диск

——СПЕЦКУРСИ

«МОЛЕКУЛЯРНА ЕВОЛЮЦІЯ» Молекулярна еволюція магістерська – Google Диск
«ЗООГЕОГРАФІЯ» зоогеографія 1 магістр – Google Диск
«МЕТОДИ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ГІСТОЛОГІЇ». Методи паразитології та гістології – Google Диск

«КОНСЕРВАЦІЙНА БІОЛОГІЯ» Консерваційна біологія – Google Диск

«ЕКОЛОГІЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ» Екологія членистоногих – Google Диск

 «ПОЛЯРНА БІОЛОГІЯ» полярна біологія 2 магістерський – Google Диск

СПЕЦПРАКТИКУМИ

«Моделювання складних систем у біології» спецпрактикум «Моделювання складних систем у біології» – Google Диск
«Експертиза зоологічних об’єктів» с/пр Експертиза зоологічних обєктів – Google Диск

ПРАКТИКИ:

ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА)

НАУКОВО-ДОСЛІДНА https://drive.google.com/drive/folders/1dCbhOlz2xcOfewcharz3DEtyQzYHcRih 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

РІВЕНЬ 1 – БАКАЛАВРИ

          

——НОРМАТИВНІ КУРСИ:

БІОЛОГІЯ ТВАРИН 014.05 Біологія тварин – Google Диск
БІОЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ Біоекологія та екологія людини – Google Диск

Вступ до фаху Google Диск 

  •  ПРАКТИКИ

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА Практика 1 курс – Google Диск

РІВЕНЬ 2 – МАГІСТР

      НОРМАТИВНІ КУРСИ

НАУКОВИЙ ЗМІСТ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА 014.05 Науковий зміст шкільного курсу біології та природознавства – Google Диск

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ Екологічні проблеми сучасності – Google Диск

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА В НУШ Сучасні методи навчання біології і природознавства в НУШ – Google Диск

  • ПРАКТИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА науково-дослідна практика 1 курс магістратури – Google Диск

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЯ

РІВЕНЬ 1 – БАКАЛАВР

      НОРМАТИВНИЙ КУРС

ЕКОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЇ Екологія 162 біотехн – Google Диск

ОП МАТЕРІАЛОЗНАВЧА КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

РІВЕНЬ 2 – МАГІСТР

ЕКСПЕРТИЗА ТВАРИННИХ ОБЄКТІВ Експертиза тваринних об’єктів – Google Диск

 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Еволюційно-біологічні основи поведінки людини МВД Еволюційно-біологічні основи поведінки людини – Google Диск
Основи документальної та наукової  фото-і відеографії МВД Основи документальої та наукової та фото- та відеографії – Google Диск
Біогеографія  МВД Біогеографія – Google Диск
Молекулярна еволюція МВД Молекулярна еволюція – Google Диск
Еволюція сексу і статевих стратегій: моделювання на R МФД Еволюція секса… – Google Диск

Метабаркодінг: дослідження «темної матерії біорізноманіття».  МВД Метабаркодінг