Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Навчально-методичні видання

  1. Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області /В. А. Токарський, Т. А. Атемасова, С. Ю. Утєвський, О. Ф. Бартєнєв, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, Г. О. Шандиков, М. В. Банік (заг. ред. В. А. Токарський). Навчально-довідковий посібник вид. 2-е, випр. та доповн. Харків: ХНУ, 2019. 28с.
  2. Навчально-польова практика із зоології хребетних. Навч.-метод. посібник / Т. А. Атемасова, Г.Л.Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д.А.Шабанов, Г. О. Шандиков. Харків: ХНУ, 2019. 262 с.
  3. Полчанінова Н.Ю. Зоологія безхребетних. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Х.: Вид-во Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2019. 22 с.
  4. Полчанінова Н.Ю., Терехова В.В. Навчально-польова практика із зоології: наземні безхребетні. Х.: Вид-во Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2020. 89 с.
  5. Утєвський С.Ю. Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних. Навчально-методичний комплекс. Х.: Вид-во Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2019. 20 с.
  6. Атемасова Т.А. Систематика птахів. Навчально-методичний посібник. Х.:ХНУ, 2021. 147 с.

Наукові видання

  1. Червона книга Харківської області. Тваринний світ. (ред.. Г.О.Шандиков, Т.А.Атемасова, під заг. ред. В.А.Токарського) Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019. 456 с.
  2. «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень»: Всеукр.зоол.конф (Харків-Гайдари, 12-16 вересня 2017 р): тези доповідей.