Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Аспіранти кафедри зоології та екології тварин

Рік вступу 2023

П.І.Б Тема, науковий керівник (консультант)
1 Дрогваленко Олександр Миколайович Міцетофільні твердокрилі (Insecta, Coleoptera) лісової та лісостепової зони Лівобережної України.

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Почанінова Н.Ю.

2 Чупракова Валерія Олексіївна Структура вокального сигналу у представників родів Strix та Asio як відображення філогенетичних зв’язків

Науковий керівник – кандидат біологічних наук Атемасова Т.А., науковий консультант – куратор секції орнітології, Інститут аналізу змін біорізноманіття ім. Лейбніца, Зоологічний музей Гамбурга, Dr. N.Fridman 

3 Кіося Євген Олександрович Систематика і поширення наземних тихоходів Tardigrada України

Науковий керівник- доктор біологічних наук, професор Шабанов Д.А.

4 Туразіані Георгій Давідович Ендеміки, види-двійники, криптичні, фантомні та нові види риб у басейні Сіверського Дінця        Науковий керівник кандидат біологічних наук Гончаров Г.Л.
5 Сидоровський Сергій Анатолійович Формування фауни вибраних груп чужорідних безхребетних України:  джерела і вплив на прісні водойми.

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Утєвський А.Ю.

Рік вступу – 2022

форма навчання – денна

П.І.Б. Тема, науковий керівник
1. Бірюк Ігор Юрійович «Значення різноманіття внутришньопопуляційних онтогенетичних стратегій для стійкості популяцій хребетних тварин». Науковий керівник –доктор біологічних наук проф. Д.А.Шабанов
2. Гончаров Роман Ігорович «Фауна та екологія павуків нагірних дібров південного заходу Середньоруської височини».
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології тварин Н.Ю.Полчанінова.

 

Рік вступу – 2021

форма навчання – денна

П.І.Б. Тема, науковий керівник
1. Шрестха Марія Юріївна Бранхіобделіди (Annelida: Branchiobdellida) Західної Палеарктики: систематика, географічне поширення та еволюція.

проф. Утєвський С.Ю.

2. Трохимчук Роман Русланович Систематика та закономірності географічного поширення тихоходів (Tardigrada) Атлантичного океану.

проф. Утєвський С.Ю.

 

Рік вступу – 2020

П.І.Б.

 

Тема, науковий керівник
форма навчання – денна
1. Марковська Оксана Миколаївна Особливості взаємовідносин та проблема визначення видової приналежності представників роду Sylvaemus в умовах симпатрії.

доц. Атемасова Т.А.

форма навчання – заочна
2. Іосипчук Анастасія Михайлівна Фауна й екологія павуків (Araneae) Нижнього Подніпров”я та суміжних територій.

доц. Полчанінова Н.Ю.

 

Рік вступу – 2019

форма навчання – денна

П.І.Б.

 

Тема, науковий керівник Примітка
1. Пустовалова Елеонора Сергіївна Цитогенетичні механізми відтворення диплоїдних гібридних самців зелених жаб (Pelophylax esculentus).

проф. Шабанов Д.А.

захист лютий 2024 р
2. Бульба Євген Вікторович Вплив дворівневого (індивідуального та групового) добору на стійкість біосистем.

проф. Шабанов Д.А.

 

Рік вступу – 2018

П.І.Б.

 

Тема, науковий керівник Примітка
форма навчання – денна
1. Дрогваленко Микола Олександрович Особливості онтогенезу представників Pelophylax esculentus complex, що є суттєвими для стійкості їхніх геміклональних популяційних систем..

проф. Шабанов Д.А.

захист лютий 2024 р
2. Федорова Анна Олегівна Молекулярні та цитогенетичні механізми відтворення гібридів зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) в E-HPS та R-Epf-HPS.

проф. Шабанов Д.А.

захист лютий 2024 р
форма навчання – заочна
3. Писарєв

Сергій Миколайович

Молюски басейну річки Сіверський Донець:  фауна, екологія, розповсюдження.

проф. Утєвський С.Ю.

Рік вступу 2017 р.

П.І.Б.

 

Тема, науковий керівник Примітка
форма навчання – денна
1. Моргун Галина Миколаївна Особливості мікроеволюції та адаптації чужорідних безхребетний тварин унаслідок інвазії в водойми Азово-Чорноморського басейну.

проф. Утєвський С.Ю.

Захист – грудень 2021 р.
форма навчання – заочна
2. Березкіна Анна Євгенівна Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, Західна Антарктика.

доц. Утєвський А.Ю.

Захист – грудень 2021 р.
форма навчання – вечірня
3. Акімова Карина Анатоліївна Біогеоценотичний контроль внутрішньопопуляційних онтогенетичних стратегій безхвостих амфібій.

проф. Шабанов Д.А.

Академічна відпустка

 

Рік вступу – 2016

форма навчання – денна

П.І.Б.

 

Тема, науковий керівник Примітка
1. Хоменко Андрій Миколайович Таксономічна ревізія п’явок родини Erpobdellidae (Annelida, Clitellata, Hirudinida) Палеарктики: морфологія, філогенія і географічне поширення..

проф. Утєвський С.Ю.

Захист – липень 2021 р.