Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Навчальный процес

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

РІВЕНЬ 1 -БАКАЛАВРИ

НОРМАТИВНІ КУРСИ:

КУРС ЗООЛОГІЯ Ч.1 ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

КУРС ЗООЛОГІЯ Ч.2 ЗООЛОГІЯ ХРЕБЕТНИХ– РОБОЧА ПРОГРАМА

 – ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

КУРС БІОЕКОЛОГІЯ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦКУРСИ:

СПЕЦКУРС «МЕТОДИ ПОЛЬОВИХ ТА ГІС-ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗООЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦКУРС «ЕКОЛОГІЯ ТА СИСТЕМАТИКА ПТАХІВ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦКУРС «ГІДРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ОКЕАНОЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ ВИБІРКОВИЙ СПЕЦКУРС «ЗООКУЛЬТУРА»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦКУРС «ІХТІОЛОГІЯ ТА ГЕРПЕТОЛОГІЯ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦКУРС «ЕКОЛОГІЯ ТА СИСТЕМАТИКА ССАВЦІВ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ ВИБІРКОВИЙ СПЕЦКУРС «МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕКОЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦПРАКТИКУМ «ЗАГАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА ЕНТОМОЛОГІЯ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦПРАКТИКУМ «ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ФІЛОГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА БЕЗХРЕБЕТНИХ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦПРАКТИКУМ «АНАТОМІЧНА, ГІСТОЛОГІЧНА ТА МІКРОСКОПІЧНА ТЕХНІКА В ЗООЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

СПЕЦПРАКТИКУМ «БІОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В ЗООЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

ПРАКТИКИ:

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – ПРЕЗЕНТАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ЗА ФАХОМ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ПЕДАГОГІЧНА

– РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ЗАНЯТЬ

– РОБОЧА ПРОГРАМА

РІВЕНЬ 2 – МАГІСТРИ

НОРМАТИВНІ КУРСИ

МЕТОДИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ БІОЛОГІЇ

ПРИРОДООХОРОННА СПРАВА

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

ПРИКЛАДНА БІОЛОГІЯ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

СПЕЦКУРСИ

«МОЛЕКУЛЯРНА ЕВОЛЮЦІЯ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

«ЕКОЛОГІЯ ЧЛЕНІСТОНОГИХ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

«ПОЛЯРНА БІОЛОГІЯ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
– НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

СПЕЦПРАКТИКУМИ

«ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

«МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ У БІОЛОГІЇ»

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
– ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБОТ
– НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

ПРАКТИКИ:

ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА)

– РОБОЧА ПРОГРАМА

НАУКОВО-ДОСЛІДНА

– РОБОЧА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

РІВЕНЬ 1 – БАКАЛАВРИ

НОРМАТИВНІ КУРСИ

БІОЛОГІЯ ТВАРИН

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

БІОЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
 – ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

ПРАКТИКИ

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

РІВЕНЬ 2 – МАГІСТРИ

НОРМАТИВНІ КУРСИ

НАУКОВИЙ ЗМІСТ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
– НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
– НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

ПРАКТИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА

– РОБОЧА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЯ

РІВЕНЬ 1 – БАКАЛАВРИ

НОРМАТИВНИЙ КУРС

ЕКОЛОГІЯ

– РОБОЧА ПРОГРАМА
– ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
– НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
– МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЛЕКЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ)

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ