Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Теми магістрів 2017-2021

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

Спеціальність091 Біологія

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

1 Кіян  Таїсія  Миколаївна Вікові та просторові особливості трофічних зв’язків риб виду Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

ст. викл. Канд. біол.наук Гончаров Г.Л. https://docs.google.com/document/d/1nEyqNXNBCKjTGYEhHxI2STW_eKmT4xPy/edit

2 Обідова Ельвіра Фаррухівна Філогенетичні зв’язки і морфологічні особливості глоткових п’явок Dina lineata Південного Кавказу

проф. доктор біол.наук Утєвський С.Ю. https://docs.google.com/document/d/1BsSqv1seSZLhMkyTtf4RtaOFYt7r-_mb/edit

3 Рахматіллаєва Мадіна-Бану Барходіржонівна Систематичне положення, морфологія і географічне поширення вузькопалого рака Astacus leptodactylus (Decapoda, Astacidae) басейнів Сіверського Дінця та Дніпра

проф. доктор біол.наук Утєвський С.Ю. https://docs.google.com/document/d/11xaFRIq4kg308hElfxzBdoKRnJdm7I2Z/edit

4 Степаненко Катерина Ростиславівна Імітаційне моделювання динаміки популяційної системи бабака (Marmota bobak (Müller, 1776)) з урахуванням антропогенного впливу

доц. ,канд.біол. наук Атемасова Т.А. https://drive.google.com/drive/folders/1LC5g-3OP4hm0BJHCk-AM2NYAC-ORG320

https://drive.google.com/drive/folders/1LC5g-3OP4hm0BJHCk-AM2NYAC-ORG320

5 Харін Вадим Олегович Відмінності у рівні конденсації хроматину у різних представників гібридогенного комплексу зелених жаб

доктор біол.наук,  проф. Шабанов Д.А.

https://docs.google.com/document/d/10eysSf0O-A2uTcqzvBi9pXZh0R_HJhWs/edit

6 Синіло Ольга Григорівна Систематичне положення, морфологія і географічне поширення жабоп’явки алжирської Batracobdella algira (Hirudinea: Glossiphoniidae)

Доктор біол.наук проф. Утєвський С.Ю.

https://docs.google.com/document/d/1pqZZQyMTBVbE2lHjmVMvuwFUIdJLkxMU/edit

 

2022 рік

Денна форма
спеціальність «Біологія»

Прізвище, ім”я та по-батькові Тема кваліфікаційної роботи, керівник
1 Долинська Анастасія Вікторівна Оцінка фенетичних дистанцій за забарвленням як засіб вимірювання різноманіття представників гібридогенного комплексу зелених жаб.

Науковий керівник: доц.Кравченко М.О.

2 Максимова Дар’я Романівна Принципи побудови та особливості структури пісні східного соловейка (Luscinia luscinia L.) на території Харківський області

Науковий керівник: доц. Атемасова Т.А

3 Поліщук Анастасія Миколаївна Наземні тихоходи (Tardigrada) Чорноморського біосферного Заповідника.

Науковий керівник: доц.Кравченко М.О.

4 Чупракова Валерія Олексіївна Часові та просторові закономірності морфологічних покажчиків сороки звичайної (Pica pica).

Науковий керівник: доц. Атемасова Т.А. науковий консультант: куратор секції орнітології, Інститут аналізу змін біорізноманіття ім. Лейбніца, Зоологічний музей Гамбурга, д-р Ніколас Р. Фрідман

2021 рік

Денна форма
спеціальність «Біологія»

 

Прізвище, ім”я та

по-батькові

Тема кваліфікаційної роботи, керівник
1 Нестеренко

(Рикова)

Катерина Олександрівна

Поєднання можливостей скелетохронології та імітаційного моделювання для встановлення вікової структури популяції сірих ропух.

Кер. – ст. викл. Кравченко М.О.

2 Ковальчук Наталія

Сергіївна

Особливості морфології та філогенетичні зв’язки морських риб’ячих п’явок роду Pterobdellina (Hirudinea: Piscicolidaе).

Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

3 Черкасова

Ганна

Анатоліївна

Зміна поведінки собак після стерилізації.

Кер. – ст. викл. Коршунов О.В.

 

Денна форма
спеціальність «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»

1 Цегельник Ярослав Михайлович Експериментальне визначення ефективності використання інтерактивних навчальних моделей у викладанні природничих наук.

Кер. – ст. викл. Кравченко М.О.

Заочна форма
спеціальність «Біологія»

1 Ковальчук Анастасія Сергіївна Поширення і філогенетичні зв’язки фонового моногенетичного сисуна Pseudobenedenia nototheniae Johnston, 1931 (Capsalidae, Capsalidaе) з акваторії Аргентинських островів (Земля Греяма, Західна Антарктика).

Кер. –доц. Утєвський А.Ю.

 

2020 рік
Денна форма

1 Трохимчук

Роман

Русланович

Нові дані щодо біології та різноманіття черевовійчастих червів Харківської області.

Кер. – проф. Шабанов Д.А.

2 Федорченко Альона

Ігорівна

Популяційні особливості птахів-дуплогніздників нагірних дібров Північного Сходу України.

Кер. – доц. Атемасова Т.А.

3 Фоменко Костянтин Сергійович Сучасний стан популяцій та особливості екології амфібій НПП «Гомільшанські ліси».

Кер. – ст. викл. Коршунов О.В.

4 Цебенко

Дар′я

Олегівна

Систематичне положення і біологія риб’ячих п’явок Caspiobdella fadejewi  та Piscicola hadzii (Hirudinea: Piscicolidae).

Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

5 Туразіані

Георгій Давидович

Риби роду Leuciscus (Teleostei: Cyprinidae) у водних об’єктах північного сходу України.

Кер. – доц. Гончаров Г.Л.

Заочна форма

1 Перова-Сенаторова

Аліна

Сергіївна

Значення мишоподібних гризунів як переносників небезпечних інфекційних захворювань в Харківській області.

Кер. – доц. Атемасова Т.А.

2 Пилипенко

Елла

Віталіївна

Динаміка чисельності паразитичних нематод у навколишньому природному середовищі м. Торецьк Донецької області.

Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

 

2019 рік
Денна форма

1 Гончаров

Роман

Ігорович

Відновлення угруповань павуків після пожежі у соснових насадженнях різного віку.

Кер. – доц. Полчанінова Н.Ю.

2 Григоренко

Роман Андрійович

Комахи, що завозяться у Харківську область з рослинною продукцією: видовий склад і карантинне значення.

Кер. – ст. викл. Терехова В.В.

3 Єрмаков

Данило Володимирович

Кількісна оцінка вибіркової смертності  певних генотипів зелених жаб, що забезпечує стійкість їх геміклональних популяційних систем.

Кер. – проф. Шабанов Д.А.

4 Марковська Оксана Миколаївна Видовий склад та сучасний стан популяцій мікромамалій Харківської області.

Кер. – проф. Токарський В.А.

5 Отряжий

Павло Анатолійович

Морфологія справжніх тюленів (Phocidae) міоцену Східного Паратетісу.

Кер. – провідн. наук. співробітник Музею природи ХНУ, ст. викл. Зіненко О.І.

6 Тарасенко Катерина Сергіївна Формалізація способу визначення кількості резорбованих ліній склеювання при аналізі скелетохронологічних препаратів.

Кер. – проф. Шабанов Д.А.

7 Шоміна

Поліна

Ігорівна

Особливості складу та структури Carassius auratus-комплексів деяких водойм Харківської області.

Кер. – доц. Гончаров Г.Л.

8 Шпак

Любов Володимирівна

Популяційно-генетичний аналіз мДНК-маркерів дрібних гадюк Євразії.

Кер. – провідн. наук. співробітник Музею природи ХНУ, ст. викл. Зіненко О.І.

 

Заочна форма

1 Штонда

Ганна Олександрівна

Особливості розвитку та методика розведення щитнів (Notostraca) і жаброногів (Anostraca) Харківської області.

Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

2 Матвєєва

Юлія Олександрівна

Філогеографія та сучасний стан популяції сліпака звичайного (Spalax microphtalmus Guldenstaedt, 1770) (RODENTIA, SPALACIDAE).

Кер. – проф. Токарський В.А.

3 Адардасова

Ганна

Олегівна

Склад фауни іксодових кліщів околиць м. Чугуїв та  особливості їх екології.

Кер. – провідн. наук. співробітник Музею природи ХНУ, ст. викл. Зіненко О.І.

4 Абудьонна Анастасія Володимирівна Черепашкові амеби (Testacealobosia) природних і штучних водойм Харкова.

Кер. – проф. Утєвський С.Ю.

 

2019 рік
Денна форма

1 Катрушенко Світлана Анатоліївна Зовнішньоморфологічні аномалії амфібій Харківської області.

Кер. – ст. викл. Коршунов О.В.

2 Лисенко

Марина Василівна

Оцінка наслідків фрагментації популяцій степової гадюки і гадюки Нікольського за допомогою генетичних маркерів.

Кер. – ст. викл. Зіненко О.І.

3 Посреднікова Катерина Юріївна Біоакустичні методи індивідуального розпізнавання у популяційних дослідженнях деркача (Crex crex L.).

Кер. – доц. Атемасова Т.А.

4 Продченко Євген Олександрович Моделювання просторового розподілу виду у субоптимальній частині ареалу на прикладі просянки (Imberiza calandra).

Кер. – доц. Атемасова Т.А.

5 Пустовалова Елеонора Сергіївна Порівняння стійкості сперматогенезу диплоїдних Pelophylax esculentus із різних типів геміклональних популяційних систем.

Кер. – проф. Шабанов Д.А.

 

2018 рік
Денна форма навчання

1 Ярмак Катерина

Вячеславівна

 

Річковий бобер (Castor fiber L.) на різних типах водойм Харківської області.

доц. Атемасова Т.А.

2 Макарян Роксана Миколаівна

 

Склад зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Кремінної (Луганська область) та Брусівки (Донецька область).

проф. Шабанов Д.А.

3 Дрогваленко Микола Олександрович Особливості розмноження та розвитку представників Pelophylax esculentus complex з Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб.

доц. Кравченко М.О.