Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Віктор Арсентійович Токарський (1955-2020)

Член Міжнародної Робочої групи з вивчення сурків,
Голова Харківського відділення Українського териологічного товариства,
Науковий консультант міжгалузевої лабораторії «Східний степ».

Tokarsky_5

Керівник держбюджетних науково-дослідних тем:

1994-1996: Дослiдження бiорiзноманiття фаунiстичних комплексiв Лiвобережної України

1997-1999: Біорізноманітність тварин Лівобережної України, охорона та раціональне використання рідкісних видів та видів, що зникають.

2003-2005: Дослідження і підтримка біорізноманіття природних систем Лівобережної України; моніторинг генетико-демографічних процесів.

2006-2008: Розробка стратегічних напрямків підтримки біорізноманіття у наземних екосистемах Лівобережної України

2009-2010: Розвиток науково-практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем Лівобережної України в умовах антропогенної трансформації ландшафту.

2011-2012: Біорізноманіття природних екосистем Північного Сходу України: моніторинг та визначення созологічної цінності видів

2013-2014 – Дослідження біорізноманіття природних екосистем як основа розвитку мережі природно-заповідного фонду України.

2015-2016 – Дослідження ключових факторів функціонування сучасних екосистем як основа вдосконалення концепції мережі природно-заповідного фонду України.

2017-2019  Стійкість надорганізмових біосистем та стратегія її підтримки в умовах дії ендогенних та антропічних трансформуючих факторів» Фундаментальна.

Керівник госпдоговірних прикладних тем:

2010-2011: «Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики» (замовник – Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації)

2012-2013: Підготовки та видання “Червоної книги Харківської області ” ((замовник – Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації)

2012-2013: Проект організації території Національного природного парку «Дворічанський» (частина 1 та частина 2) – за договором суподряду із НДІЕП

2013: Проект регіонального ландшафтного парку «Сковородинівський» (замовник- приватна особа ).

Членство у науково-технічних радах:

2004-2008 : член науково-технічної Ради Національного природного парку «Гомільшанські ліси»

2012- 2019 – член науково-технічної Ради національного природного парку «Дворічанський».

Selected scientific publications – Обрані наукові публікації:

 1. Marmots from space: assessing population size and habitat use of a burrowing mammal using publicly available satellite images /A.Koshkina, I.Grigoryeva, V.Tokarsky, R. Urazaliyev, T.Kuemmerle, N. Hölzel, J. Kamp //Remote Sensing in Ecology and Conservation. 2019. V.5. 1-15 https://doi.org/10.1002/rse2.138
 2. Tokarsky V.Реінтродукція бабака (Marmota bobak Müller,1776) на території Харківської області /Грубнік В.В., Токарський В.А., Авдєєв А.С., Бугло Д. //Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст.. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій. Матеріали Міжнародної зоологічної конференції (м.Львів-смт Шацьк, 12-15 вересня 2019 р) .Львів:Сполом, 2019. С.61-63
 3. Токарський В.А. Бабак степовий (Marmota bobak Müller,1776) в Україні //Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій. Матеріали Міжнародної зоологічної конференції (м.Львів-смт Шацьк, 12-15 вересня 2019 р) .Львів:Сполом, 2019. С.168-170
 4. Marmots from space: assessing population size and habitat use of a burrowing mammal using publicly available satellite images /A.Koshkina, I.Grigoryeva, V.Tokarsky, R. Urazaliyev, T.Kuemmerle, N. Hölzel, J. Kamp //Remote Sensing in Ecology and Conservation. 2019. V.5. 1-15 https://doi.org/10.1002/rse2.138
 5. Tokarsky V. Grubnyk V. Atemasov A. Results of the reintroduction of steppe marmot (Marmota bobak Mull. 1776 (Rodentia, Sciuridae)) in the southern regions of right-bank Ukraine //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2019 Випуск 80. С. 160–169 DOI:10.30970/vlubs.2019.80.17
 6. Tokarsky V. A. Marmots in Ukraine in the XX-XXI centuries //”Marmots of the old and new world”: abstract list for the 7th International conference on the Genus Marmota (13-17, August, 2018). P.46
 7. Tokarska N. V., Tokarsky V. A . The change of colony density and population size of steppe marmots in the regional landscape park “Velykoburluksky step” territory //”Marmots of the old and new world”: abstract list for the 7th International conference on the Genus Marmota (13-17, August, 2018). P.49
 8. Tokarska N. V., Tokarsky V. A  The change of colony density and population size of steppe marmots in the regional landscape park “Velykoburluksky step” territory //“MARMOTS OF THE OLD AND NEW WORLD” PROCEEDINGS of the 7th International Conference on the Genus Marmota (August 13-17, 2018 in Ulaanbaatar, Mongolia). P.299-308
 9. Токарський В.А., Токарська Н.В. Ссавці Східної України. Навчальний посібник. Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2017. – 236 с.
 10. Токарский В.А., Ронкин В.И., Савченко Г.А. Степи и ареал степного сурка //Международная конфереция «Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии Казахстан Алматы 13-14 марта 2013. С. 45.
 11. Victor Tokarsky. Necessity  of  protection  of  original  fora  and  fauna  of  East  Ukraine Steppes //10th European dry grassland meeting When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands.  24  –  31  May  2013    Zamość  •  Poland. P.81
 12. Токарский В. А. Суслики Spermophilus suslicus (Guldenst., 1769) и Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) на стыке их ареалов. // Вісник Харківського нац. університету В.Н. Каразіна. Серія: біологія. Вып. . №. С. 1.
 13. Токарский В.А., Савченко Г.А., Ронкин В.И. История изучения и динамика роста Великобурлукской популяции степного сурка //Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія Вип. 15, № 108, 2012 р. С. 156-164.
 14. Токарский В. А., Волох А. М. Токарская Н. В. Скоробогатов Е. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber L.) наЛевобережной Украине // Вісник Харківського нац. університету В.Н. Каразіна. Серія: біологія. Вып. 16. №1035. С. 114–124.
 15. Токарский В.А., Завгорудько А. В., Завгрудько Л. Распространение и численность серого сурка в западной части Северо-Восточного Тянь-Шаня. //Наземные позвоночные в аридных екосистемах. Мат-лы международной конференции, посвященной памяти Н.А Зарудного (Ташкент, 24–27 октября) 2012 г. – c.278- 286.
 16. Токарский В. А. Резкий спад численности и возможное повторное вымерания европейского степного сурка (Marmota bobak muller,1776) //Сборник материалов 5-ой Международной научно-практической конференции «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России», Москва, Дарвиновский музей 14-15 февраля 2013 г. С.
 17. Токарский В. А., Волох А. М. Токарская Н. В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber L.) на Левобережной Украине // XIX Теріологічна школа-семінар (24-29 вересня.2012 р.) – c.
 18. Токарский В.А., Шаповалов А.С. Современное состояние популяции степного сурка в Ровенском районе Белгородской области (Marmota bobаk Mull. (1776). Белгород . 2012. – c. 215-216.