Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Інформаційна довідка про кафедру зоології та екології тварин

Історія кафедри.

Кафедра зоології та екології тварин має довгу історію, що починається у 1804 році зі створення кафедри природничої історії та ботаніки. За термін існування кафедри її очолювали видатні вчені, що залишили помітний слід в історії фауністичних досліджень країни та світу, в тому числі Ф.О. Делявінь, І.А. Криницький, А.В. Чернай, І.О. Калениченко, О.Ф. Брандт, П.Т. Степанов, О.М. Нікольський, П.П. Сушкін, М.М.Фадєєв, М.М.Сомов, В.В.Станчинський, І.Б. Волчанецький, Є.А. Шульц, М.І. Калабухов, Е.Ю. Уманський, Є.І. Лукін, В.П. Кудокоцев, Г.Л. Шкорбатов, О.П. Крапивний. У різні часи співробітники кафедри здійснили експедиції Україною, до Молдови, Поволжжя, Зауралля, Кавказу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Тян-Шаня, Камчатки, Білого, Баренцева, Карського морів, о. Сахалін, Заполяр’я, Антарктики.

Сучасні наукові напрямки.

У теперішній час зберігаються основні наукові напрями, що були закладені у попередні часи. Розроблені та викладаються нові курси – Консерваційна біологія, Гідробіологія з основами океанологіі, Зоокультура, Методи молекулярної екології, Молекулярна еволюція.

Теріологічний напрям ведуть кандидати біологічних наук В.І.Ронкін та Г.О Савченко. Особлива увага в дослідженнях приділяється степовим біоценозам, в тому числі бабакам, їхній популяційній та репродуктивній біології, екології. Співавтори монографії з біології бабаків. Завдяки цим дослідженням відтворено популяцію бабаків на Лівобережній Україні. Проводяться наукові дослідження з метою створення нових територій природно-заповідного фонду України. Готується дисертація доктора філософії з молекулярної систематики мишаків Лівобережної України (асп.Марковська О.М.).

Орнітологічний напрямок представляють доцент Т.А. Атемасова, канд.біол.наук М.В.Банік та канд..біол.наук А.А.Атемасов. Досліджуються динаміка видового складу та структурних показників орнітофауни, досліджується водно-болотний орнітокомплекс та акустика птахів; пропонуються нові підходи щодо вдосконалення мережі природно-заповідних територій.

У галузі герпетології працюють доктор біологічних наук професор Д. А. Шабанов, кандидат біологічних наук старший викладач О.В.Коршунов та кандидат біологічних наук старший викладач М.О.Кравченко.. Виконуються дослідження популяційної і репродуктивної біології ропух та жаб Харківської області. Д.А.Шабанов та М.О.Кравченко – автори кількох підручників з біології та зоології для середньої школи, Д.А.Шабанов – голова Харківського відділення герпетологічного товариства.

Іхтіологічний напрям наразі веде кандидат біологічних наук, старший викладач Г.Л. Гончаров. Досліджуються різноманіття прісноводних риб басейну р.С.Дінець, зокрема – адвентивні види риб. Ведуться дослідження з метою розробки наукових засад збереження природного середовища.

Дослідження в галузі еволюційної біології та систематики безхребетних проводять професор С.Ю. Утєвський і доцент  А.Ю. Утєвський. Модельними об’єктами цих робіт є переважно п’явки (Hirudinida) та інші кільчасті черви. Вивчається фауна Палеарктики, Арктики, Антарктики та далекосхідних морів. Професор С. Ю. Утєвський описав 7 нових для науки видів та 2 роди п’явок (Hirudinida) з північної частини Тихого океану, а також новий вид медичних п’явок Hirudo orientalis з Південного Кавказу, Центральної Азії та Ірану, який широко використовується в медицині, організував експедиції на о. Сахалін, до Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Північного Кавказу, Далекого Сходу, комплексні експедиції територією України. Головні роботи С.Ю. Утєвського присвячено молекулярній філогенетиці та філогеографії риб’ячих п’явок та медичних п’явок, проблемам видоутворення й філогенезу. Співавтор 2-х монографій з фауни безхребетних Тихого й Північного Льодовитого океанів. Проходив стажування в Інституті океанології АН Польщі, на кафедрі зоології Кембриджського університету та в Британській антарктичній службі (Кембридж, Велика Британія). Голова Товариства сприяння підводній діяльності. Автор і співавтор 4 монографій.

На кафедрі розпочато дослідження паразитів ракоподібних старшим викладачем М. Ю. Колесниковою (Шрестхою). Вона пройшла стажування (Arctic Ecology) в Міжнародному Університеті UNIS (Шпіцберген, Норвегія) та отримала його сертифікат, двічи в Університеті Любляни (Словенія), Інституті біорізноманіття та екосистемних досліджень АН Болгарії, ембріологічній школі Московського державного університету. Біологію паразитів амфібій, антарктичних риб, та медичних п’явок досліджує старший викладач М. В. Коваленко (Владимірська). Вона пройшла стажування в Університеті Торонто (Канада) та в ембріологічній школі Московського державного університету. Ентомологічний напрямок продовжує старший викладач В. В. Терехова.  Дослідження у галузі біорізноманіття та екології павукоподібних Лівобережної України проводить доцент Н. Ю. Полчанінова.

Підтримуються тісні наукові зв′яки  з:

  1. Університетом Любляни (Словенія),
  2. Євразійським університетом імені Л.Гумільова, Астана, Казахстан,
  3. Інститутом зоології МОН Республики Казахстан (Алмати, Казахстан),
  4. Інститутом Зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України (Київ, Україна).

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії. Випускники кафедри працюють у школах, навчальних та науково-дослідних закладах біологічного, медичного, ветеринарного напрямків, паразитологічних лабораторіях, заповідниках та національних природничих парках.

Кафедра забезпечує викладання  загальних курсів  («Зоологія» та «Екологія», «Популяційна біологія», «Природоохоронна справа», спеціальних курсів та спецпрактикумів.

За 2020-2021 роки опубліковано 12 статей у виданнях з бази Scopus ; студентами опубліковано 7 тез доповідей.
Кафедра взяла участь в организації Міжнародних Антарктичних конференцій (International Antarctic Conference – IAC) в 2008 р. “Україна в Антарктиці – національні пріоритети і глобальна інтеграція і в 2009 р. ” International Polar Year in Ukraine: results and horizons”, V міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (22-25 вересня 2009), відкритої лекції-семінару професора П.Тронтеля (Словєнія), відкритої лекції з Лабаном та Мерсьє (Франція) , Всеукраїнської зоологічної конференції (Харків-Гайдари, вересень 2017), Всеукраїнської іхтіологічної конференції (вересень 2021).

На кафедрі діють декілька наукових лабораторій: екології водних організмів, морфології безхребетних, систематики безхребетних, ентомології та арахнології; лабораторії іхтіології, герпетології, орнітології, теріології.

Співробітники кафедри брали участь у експедиціях в Арктику та Антарктику, Камчатку, Сахалін, Дагестан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Створено фондові наукові колекції – паразитологічну, ентомологічну, арахнологічну, іхтіологічну, фонотеку птахів північного Сходу України . Кафедра зоології та екології тварин є одним із засновників Центру підводних досліджень.

На кафедрі зібрано величезну наукову колекцію експонатів хребетних та безхребетних тварин, яку було започатковано у 1807 році при створенні Натурального кабінету (Зоологічного музею). Створено фондові наукові колекції – паразитологічну, ентомологічну, іхтіологічну.

Кафедра приділяє значну увагу роботі з школярами, які під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри займають призові місця на Міжнародних олімпіадах з екології та зоології, Всеукраїнських біологічних олімпіадах, конкурсі-захисті робіт Малої академії наук, Всеукраїнському турнірі юних біологів, хіміко-біологічному турнірі ім. І.І. Мечнікова, а після закінчення школи продовжують навчання на біологічному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Кафедра здійснює значну природоохоронну діяльність.
Природоохоронна робота кафедри

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ