Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Кравченко Марина Олександрівна

кандидат біологічних наук,
старший викладач.
E-mail: marinakravchenko2106@gmail.com

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

photo_2022-01-17_11-37-38

Академічні курси:

Біологія тварин
Біоекологія та екологія людини
Науковий зміст біології та природознавства
Польова практика
Педагогічна практика

Наукові інтереси:

Популяційна біологія
Дослідження динамічних процесів популяційного рівня
Математичне моделювання в біології та освіті
STEM-навчання

Освіта:

Магістр біології, 2004 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, біологічний факультет, Україна.

Дипломи і наукові ступені:

Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія, 2013, Дніпропетровський національний університет, Україна

Тема кандидатської дисертації:

„Екологічна стійкість популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex)”.

Сучасні дослідження та інтереси:

Стійкість геміклональних популяційних систем Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex.
Дослідження внутрішньопопуляційних онтогенетичних стратегій безхвостих земноводних та значення їх різноманітності для стабільності надорганізмових біосистем.

Створення експериментального курсу для 10-11 класів загальноосвітньої школи “Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери”. Мета цього курсу — формування в учнів причинно-наслідкового мислення та наукового світогляду.

З 2021 року розробник інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для ЗСО. Мета — формування засад використання наукового методу для пізнання світу.

Професійна діяльність:

Старший викладач (з 2008 р.) кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Фахівець (з 2018 року) Лабораторії інтегруючого навчання природничих наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Вчитель біології та інтегрованого курсу природничих наук (з 2015) КЗ «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області»
Автор підручників для середньої та вищої шкіл.
Автор сайту batrachos.com (з 2011 року).

2005–2010 рр .: участь в описі Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex.

2006–2008 рр. — учасниця авторського колективу інноваційного навчально-методичного комплексу (підручник, методичні матеріали, навчальні та проєктна імітаційні моделі) «Екологія. Конструювання біосфери».

З 2018 р. — розробниця експериментального курсу природничих наук «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери» для ЗСО (за програмою Д.А.Шабанова та О.Г.Козленка).

З 2021 р. — розробниця інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для ЗСО.

Обрані наукові публікації:

М. Кравченко, Д. Шабанов. Пізнаємо природу: підручник для 5-го класу закл. загал. серед. освіти. Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 08.02.2022 No 140). — Тернопіль: Підручники і посібники, 2022.

Shabanov D., Vladymyrova M., Leonov A., Biriuk O., Kravchenko M., Mair Q., Meleshko O., Newman J., Usova O., Zholtkevych G. Simulation as a method for asymptotic system behavior identification (e.g. water frog hemiclonal population systems) // V. Ermolayev et al. (Eds.): ICTERI 2019, Communications in Computer and Information Science 1175. Springer Nature Switzerland AG, 2020. P. 392-414. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39459-2_18

Токарский В. А., Кравченко М. А. Зоология позвоночных. Учебник для студентов биологических специальностей. Х., 2016 — 416 с.

Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 20.07.2015 р. № 777). К.: Грамота, 2015. — 272 с.

Усова Е.Е., Кравченко М.А., Шабанов Д.А. Внутрипопуляционные онтогенетические стратегии у зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Біологія». — Вип. 25. — 2015. — С. 223-238.