Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Публікації студентів:

 1. Кіян Т. М., Череватенко А. В., Рахматіллаєва М. Б. Б., Кулик М. О., Сідоровський С. А. Нова знахідка червонокнижної амфіподи Yogmelina pusilla (Sars, 1896) у річці Сіверський Донець, на території НПП Гомільшанські ліси, Харківська область, Україна // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні.(Серія: «Conservation Biology in Ukraine»). Вінниця : ТВОРИ. 2021.19. 23
 2. Trokhymchuk R. R. Fauna and Systematics New Reports of Gastrotricha for the North-Eastern Ukraine. Zoodiversity. 2020. 2. Vol. 54 No. 5 DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.349
 3. Кіян Т., Череватенко А., Рахматіллаєва М., Сідоровський С. Живлення звичайного окуня у річці Сіверський Донець. Молодь і поступ біології. ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів (Львів, 19 – 21 квітня 2021).
 4. Козир Ю., Сідоровський С., Утєвський С. Перша знахідка акваріумної креветки Neocaridina davidi (Bouvier, 1904) в Україні Молодь і поступ біології. ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів (Львів, 19 – 21 квітня 2021).
 5. Мацко Є., Кіося Є. Знахідки тихоходів (Tardigrada) на території природного заповідника «Ґорґани» Молодь і поступ біології. ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів (Львів, 19 – 21 квітня 2021).
 6. Шабанов В., Сідоровський С., Утєвський С. Нові знахідки і генетичне різноманіття мармурових раків Procambarus virginalis, Lyko, 2017 в Харківській області Молодь і поступ біології. ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів (Львів, 19 – 21 квітня 2021).
 7. Шагіна О., Гуйсенов М., Маброукі Ю., Утєвський Г., Утєвський С. Систематичне положення і філогенетичні зв’язки п’явок роду Limnatis Молодь і поступ біології. ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів (Львів, 19 – 21 квітня 2021).__
 8. Gavrish P., Zdvizova A. Structure of the vocal signal of the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus, Linnaeus, 1758) // Abstracts of the XІV International Young Scientists’ Conference "Biology: from a molecule up to the biosphere" 2019. P. 166-167
 9. Maximova D., Podrez К. Features of the structure of the song of the thrush nightingale (Luscinia luscinia L., Muscicapidae) in Kharkov region // Abstracts of the XІV International Young Scientists’ Conference "Biology: from a molecule up to the biosphere" 2019 P.177-178
 10. Ruzin Yu., Istomin A., Chuprakova V. The structure of the territorial sound signal of Tawny Owl males (Strix aluco L. 1758) // Abstracts of the XІV International Young Scientists’ Conference "Biology: from a molecule up to the biosphere" 2019. P.163-164
 11. Drohvalenko M., Mykhailenko A., Rekrotchuk M., Shpak L., Shuba V., Trokhymchuk R., Utevsky S., Zinenko O. 2019. Application of DNA Barcoding in Taxonomy and Phylogeny: An Individual Case of COI Partial Gene Sequencing from Seven Animal Species. Vestnik Zoologii, 53(5), 375–384. https://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0034 (Scimago Quartile 3).
 12. Кравченко М., Пустовалова Е., Федорова А., Шабанов Д. Геміклональне спадкування у зелених жаб: випадковий курйоз, перехідний стан чи закономірний етап розвитку? / Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», смт Шацьк, 13–16 вересня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 69-73.
 13. Сєрватовська Є. Р., Тепленко Ю. Г. Визначення складу ГПС зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Нижнього Добрицького ставку // “Біологія: від молекули до біосфери”. Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції молодиї науковців (28-30 листопада 2018). – Х.: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 169-171.
 14. Костіна І. О., Федорова А. О. Порівняння шлюбних позивів самців Pelophylax esculentus complex околиць біостанції ХНУ імені В. Н. Каразіна // “Біологія: від молекули до біосфери”. Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції молодиї науковців (28-30 листопада 2018). – Х.: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 160-161.
 15. Fedorova A. O., Drohvalenko M. O., Pustovalova E. S. Unusual ratio of hybrids among juvenile water frogs in Lower Dobrytskyi pond // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2018 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 14-15.11. 2018 р.). – Київ, 2018. – C. 22-23.
 16. Тарасенко К. С. Внутрішньопопуляційні онтогенетичні стратегії представників Pelophylax esculentus complex Корякового Яру (НПП «Гомільшанські ліси») // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2018 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 14-15.11. 2018 р.). – Київ, 2018. – C. 21-22.
 17. Fedorova A., Pustovalova E. Results of artificial crossings expand data about reproduction and composition of unusual population system (Pelophylax esculentus complex) // Open Readings 2019 (March 19-22,Vilnus, Lituania). Abstract Book. – C. 460.
 18. Otriazhyi P. The simulation model of the «Helpers» influence on the population with limited resourses // Open Readings 2019 (March 19-22,Vilnus, Lituania). Abstract Book. – C. 475.
 19. Біляєв І., Бондаренко Г., Гарбуз Д., Дрогваленко М., Сєрватовська Є., Сударенко Ю., Тепленко Ю., Федорова А., Шабанов Д. Склад та зміни трьох геміклональних популяційних систем зелених жаб НПП «Гомільшанські ліси» / Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», смт Шацьк, 13–16 вересня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 21-21.
 20. Марковська О. М. Сучасний стан фауни мікромамалій РЛП «Великобурлуцький степ» // “Біологія: від молекули до біосфери”. Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції молодиї науковців (28-30 листопада 2018). – Х.: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С.
 21. Рикова К. О., Шуба В. В. Кормова поведінка Motacilla alba (Passeriformes, Alaudidae) в природньому та трансформованому середовищі // “Біологія: від молекули до біосфери”. Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції молодиї науковців (28-30 листопада 2018). – Х.: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С.
 22. Долинська А., Снісаренко Л., Рєзанова В., Шабанов Д. Фенетичні дистанції між представниками Рelophylax esculentus complex нпп “Гомільшанські ліси” та його околиць // «Фауна України на межі XX-XXI ст.» Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» Міжнародна зоологічна конференція присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського 12-15 вересня 2019 року. Львів-Шацьк 2019
 23. Trokhymchuk R. KARYAKIV YAR POND (KHARKIV OBLAST) GASTROTRICH SPECIES SEASONAL DYNAMICS // «Фауна України на межі XX-XXI ст.» Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» Міжнародна зоологічна конференція присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського 12-15 вересня 2019 року. Львів-Шацьк 2019
 24. Matveeva Ju., Tukhbatullin A., Tokarskaya N., Puzachenko A., Brandler O. VARIABILITY OF THE MITOCHONDRIAL DNA CONTROL REGION IN THE GREATER MOLE RAT (SPALAX MICROPHTHALMUS) // «Фауна України на межі XX-XXI ст.» Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» Міжнародна зоологічна конференція присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського 12-15 вересня 2019 року. Львів-Шацьк 2019
 25. Drohvalenko M., Fedorova A., Pustovalova E. PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX FROM ISKIV POND: ONE MORE STEP OF LONG-TERM MONITORING // «Фауна України на межі XX-XXI ст.» Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» Міжнародна зоологічна конференція присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського 12-15 вересня 2019 року. Львів-Шацьк 2019.
 26. Kryvoltsevych A., Fedorova А., Shabanov D., Pustovalova E. Anomalies in Marsh Frogs (Pelophylax ridibundus) and Hybrid Waterfrogs (P. esculentus) (Anura: Ranidae) from Two Ponds in the Kharkiv Regionof Ukraine. Reptiles & Amphibians   29: 204–209 • 2022
  https://doi.org/10.17161/randa.v29i1.16446
 27. Chuprakova V., Friedman N. R. Tеmporal and spatial patterns of morphological indicators of the Eurazian magpie Pica pica. XIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича Львів, 26 – 28 квітня 2023) // Молодь і поступ біології. 2023. Львів.
 28. Рахматіллаєва М.Б., Утєвський С. Філогенетичні зв’язки і структура популяції річкових раків ASTACUS LEPTODACTYLUS Харківської області. XIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича ЛЬВІВ, 26 – 28 КВІТНЯ 2023). 2023. Львів
 29. Онисько А.С., Гончаров Г.Л. Проблема оцінки шкоди, завданої іхтіофауні басейну річки Сіверський Дінець на території України під час російського вторгнення. Сучасний стан і перспективи розвитку біо – та агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення. Тези доповідей конф. 2022. 126-131.