Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Сергій Юрійович Утєвський

Доктор біологічних наук, професор, професор
кафедри зоології та екології тварин

E-mail: serge.utevsky@karazin.ua

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?sortby=pubdate&hl=ru&user=JsPtMfMAAAAJ&view_op=list_works
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56067435400
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1290-6742
Наукометричні показники:
H-index 10, документів 38, цитувань 544 (Scopus)

USJ

Академічні курси:

Міжфакультетська вибіркова дисципліна «Філогенетика: еволюційна історія»
Міжфакультетська вибіркова дисципліна «Молекулярна еволюція»
міжкафедральний вибірковий спецкурс «Методи молекулярної екології»

Сучасні проблеми біології
С/к «Молекулярна еволюція»
С/к «Консерваційна біологія»

С/практикум «Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних»
ДНК-штрихкодування (факультатив)

Наукові інтереси:

Біологія, систематика та філогенія п’явок (Hirudinida) та п’явкоподібних клітеллят (Acanthobdellida and Branchiobdellida)

Освіта:

2014 р. Доктор біологічних наук. Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук, Київ, Україна.
Дисертація: «Закономірності видоутворення та філогенезу п’явок (Hirudinida)».

1996 р. Кандидат біологічних наук. Інститут зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук, Київ, Україна.
Дисертація: «Риб’ячі п’явки (Hirudinea: Piscicolidae) Арктики та Північної частини Тихого океану (морфологія, систематика, паразито-живителеві відносини та географічне поширення).

1991 р. Спеціаліст. Кафедра зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
Дисертація: «Вивчення розвитку осьового скелета щурів за нормальних умов та за умов гормонального дисбалансу».

Дипломи і наукові ступені:

Доктор біологічних наук.

Робота і досвід

Кафедра зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
1991- , інженер, асистент, старший викладач, доцент, професор.

Викладав такі курси: зоологія, систематика та філогенетика, молекулярна еволюція, медична біологія, екотоксикологія; керував дипломними роботами (бакалаврськими і магістерськими) і дисертаціями на здобуття ступеня «доктор філософії.

Захищені дисертації докторів філософії

Хоменко А. М. 2021. Таксономічна ревізія п’явок родини Erpobdellidae (Annelida, Clitellata, Hirudinida) Палеарктики: морфологія, філогенія і географічне поширення.

Моргун Г. М. 2021. Особливості мікроеволюції та адаптації чужорідних безхребетних тварин унаслідок інвазії в водойми Азово-Чорноморського басейну.

Керує трьома дисертаціями.

Наукові інтереси включають зоологію безхребетних, філогенію, філогеографію, молекулярну еволюцію, систематику, паразитологію та охорону природи. Досліджував біологію та таксономію п’явок, переважно риб’ячих п’явок (Piscicolidae) в Арктиці й Північній частині Тихого океану, медичних п’явок (Hirudo) та глоткових п’явок (Erpobdellidae), а також прісноводних ракоподібних, зокрема інвазивні види. Описав 1 новий для науки підвид, 11 нових для науки видів і 4 роди. Використовує як класичні методи морфологічного аналізу, так і методи молекулярної філогенетики й еволюції.

Сертифікат підводного плавця SCUBA Diver CEDIP/UDIP ***

СТАЖУВАННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

 1. Стипендії викладача курсу систематики та філогеографії. Проєкт: «Розширення та вдосконалення освітніх пропозицій, адресованих особам, які не належать до університету, та підвищення якості викладання та компетентності академічної спільноти, що реалізуються за Оперативною програмою «Людський капітал», спільно фінансованою Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду». Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, факультет біології та біотехнологій. Польща. 2011 рік.
 2. Стипендія, надана Словенським фондом розвитку людських ресурсів, для спільних досліджень. Люблянський університет, Республіка Словенія. 2010 рік.
 3. Схема гостинності Кембриджських коледжів. Стипендія для підготовки курсу філогенетичної систематики. Приймаючі установи: Коледж Вулфсона та Кембриджський університет (Велика Британія). 2005 рік.
 4. Стипендія для досвідчених постдоків, що присуджується Міжнародною асоціацією зї сприяння співпраці з науковцями з нових незалежних держав колишнього Радянського Союзу (INTAS). Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, Сахалінський науково-дослідний інститут рибальства та океанографії, РФ, Люблянський університет, Словенія. 2002 – 2003 роки.
 5. Почесна грамота Національної академії наук України за серію публікацій із систематики й біології світової фауни п’явок. Національна академія наук України, Україна. 2002 рік.
 6. Стипендія для молодих науковців Ради Міністрів України. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. 1998-2000.
 7. Стипендія Сороса для аспірантів від Міжнародного фонду Сороса (США), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. 1994 – 1995 роки.
 8. Стипендія програми обміну, спільна програма Харківського університету та Університету штату Південний Мен (США). 1989 рік.

ПРОЄКТИ

 1. Ектопаразити риб морів Антарктики: баркодинг і філогенетичні зв’язки. Національний антарктичний науковий центр. 2020 р. 150 000 грн. Керівник.
 2. Ектопаразити, патогени, коменсали хребетних та безхребетних підводних ландшафтів Аргентинських островів. Національний антарктичний науковий центр. 2020 р. 210 000 грн. Керівник.
 3. Біологічні виклики і загрози, викликані міграціями та інвазіями: популяційно-генетичний підхід. Міністерство освіти і науки України. 2017‒2019 роки. 900 000 грн. Керівник.
 4. Навчальний візит з еволюційної зоології до університетів Гамбурга та Грайфсвальда за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD, Німеччина). Проект № 57373290. 2017. 9000 євро. Керівник.
 5. Навчальний проєкт «Морфологічні та молекулярні методи ідентифікації п’явок». UNOSSC, Управління ООН з питань співробітництва Південь-Південь. Егірдір, Туреччина. 2017. 2000 доларів США.
 6. Створення бази даних генів, які сприяють пристосуванню бентосних безхребетних морських заповідних територій Аргентинських островів до екстремальних факторів навколишнього середовища. Міністерство освіти і науки України, Національний антарктичний науковий центр України. 2015. 15 000 грн. Керівник.
 7. Збереження п’явки псевдотрохети п’ятикільчастої (Fadejewobdella quinqueannulata) у водно-болотних угіддях Східної Європи. Фонд збереження видів Мохамеда бен Заєда. 2014‒2015 роки. 7000 доларів США. Керівник.
 8. Видоутворення та філогенія ключових груп прісноводних анелід Палеарктики: молекулярна еволюція, морфологія та біогеографія. Державний фонд фундаментальних досліджень України (ДФФД). 2011‒2012 роки. 130 000 грн. Керівник.
 9. Молекулярна різноманітність і видоутворення у глоткових п’явок Західної Палеарктики: морфологія, біогеографія та еволюція. Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки та спорту (Республіка Словенія). 2011‒2012 роки. 70 000 грн. Керівник.
 10. Таксономічний стан і екологія деяких ключових видів безхребетних континентальних вод Європи. Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки та спорту (Республіка Словенія). 2009‒2010 роки. 60000 грн. Керівник.
 11. Таксономія та природоохоронний стан п’явок Кримського півострова. Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки та спорту (Республіка Словенія). 2007‒2008 роки. 50000 грн. Керівник.
 12. Медична п’явка (Hirudo), відома і невідома: таксономія, збереження та застосування в медицині. Європейська Комісія ‒ Міжнародна асоціація сприяння співпраці з науковцями з нових незалежних держав колишнього Радянського Союзу (INTAS). 2006‒2008 роки. 67 500 євро. Керівник групи.
 13. Еволюція та систематика риб’ячих п’явок. Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки та спорту (Республіка Словенія). 2005-2006 роки. 40000 грн. Керівник.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Член експертної групи з оцінки ефективності наукових установ (Міністерство освіти і науки України)
 • Член Спеціалізованої вченої ради D 26.153.01, спеціальність “Зоологія”, Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України
 • Редактор (експерт) Всесвітнього реєстру морських видів (WoRMS), Фландрського морського інституту (VLIZ), Бельгія
 • Член Наукового комітету (2017‒2019, 2021‒)
 • Експерт (співавтор) Червоного списку вразливих видів Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Швейцарія
 • Член редакційної ради «Журналу досліджень лімнології та прісноводного рибальства» Інституту рибальства, Туреччина
 • Член редакційної ради, «Українського антарктичного журналу» Національного антарктичного центру, Україна
 • Рецензент, Рада природничих та інженерних досліджень Канади (NSERC)
 • Рецензент багатьох міжнародних зоологічних журналів: “Systematic Parasitology” Springer Nature, “Zootaxa”, Magnolia Press, Нова Зеландія; “Zookeys”, Pensoft, Болгарія; “Comparative Parasitology”, BioOne, США; “Parasitology Research”, Springer, Німеччина; Zoosystema, BioOne, США; “Biologia”, De Gruyter, Німеччина; “Hydrobiologia”, Springer, Німеччина тощо.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Morhun, H., Copilas-Ciocianu, D., Rewicz, T., Son, M. O., Khomenko, A., Huseynov, M., Utevsky, , & Grabowski, M. 2022. Molecular markers and SEM imaging reveal pseudocryptic diversity within the Ponto-Caspian low-profile amphipod invader Dikerogammarus bispinosus. The European Zoological Journal, 89:1, 87-101.
 2. Kvist, S., Utevsky, S., Marrone, F. et al. 2022. Extensive sampling sheds light on species-level diversity in Palearctic Placobdella (Annelida: Clitellata: Glossiphoniiformes). Hydrobiologia 849, 1239–1259.
 3. Morhun, H., Son, M., Kovtun, O., & Utevsky, S. Morphological and Molecular Studies of the Rapa Whelk, Rapana venosa (Neogastropoda, Muricidae), from Odesa Bay. Zoodiversity, 55(6).
 4. Darabi-Darestani, K., Sari, A., Khomenko, A., Kvist, S., Utevsky, S. DNA barcoding of Iranian leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 2021, 59, 1438–1452.
 5. Arias, A., Surugiu, V., Carballeira, R., Popa, O.P., Popa, L.O., Utevsky, S. Unravelling the Extent of Diversity within the Iberian Medicinal Leeches (Hirudinea: Hirudo) Using Molecules and Morphology. Biology 2021, 10, 315.
 6. Utevsky, А., Solod, R. Utevsky, S. A new deep-sea fish leech of the bipolar genus Pterobdellina stat. rev. (Hirudinea: Piscicolidae) parasitic on the Antarctic toothfish Dissostichus mawsoni (Perciformes: Nototheniidae). Marine Biodiversity 51, 15.
 7. Uvayeva, O., Utevsky, S. Comparative analysis of population characteristics of two viviparid species (Mollusca: Viviparidae) in water bodies of Ukraine. Biologia 76, 113–122.
 8. Morhun, H., Sidorovskyi, S., Khomenko, A., Mazepa, G., Utevsky, S. First Ukrainian record of the invasive leech Helobdella europaea (Hirudinea: Glossiphoniidae) from an aquarium in Kharkiv: morphological variability and phylogenetic relationships. Biologia 76, 193–202.
 9. Khomenko, A., Utevsky, S., Utevsky, A., Trontelj P. 2020. Unrecognized diversity of Trocheta species (Hirudinea: Erpobdellidae): resolving a century-old taxonomic problem in Crimean leeches. Systematics and Biodiversity 18(2):129–141.
 10. Son, V., Morhun, H., Novitskyi, R., Sidorovskyi, S., Kulyk, V., Utevsky S. Occurrence of two exotic decapods, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) and Procambarus virginalis Lyko, 2017, in Ukrainian waters. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 421. Article number 40, number of pages 11.
 11. Thorp, J. H., Lovell, L. L., Timm, T, Martin, P., Gelder, S. R., Govedich, F. R., Moser, W. E., Nakano, T., Bielecki, A., Bain, B. A., Utevsky, S., Gil, J., Glasby, C. J., Martin, D. 2019. Phylum Annelida. In: D. Christopher Rogers and J.H. Thorp (eds.), Keys to Palaearctic Fauna: Thorp and Covich’s Freshwater invertebrates – Volume IV. Academic Press, Elsevier, pp. 357–518.
 12. Utevsky, S., Kovalchuk, A., Kovalchuk, N., Chernyshev, A.V. 2019. A new species of the genus Johanssonia Selensky, 1914 (Hirudinea: Piscicolidae) collected in the Kuril-Kamchatka Trench at the greatest depth ever recorded for fish leeches. Progress in Oceanography 176: 102133.
 13. Utevsky, A., Utevsky, S. New Antarctic deep-sea weird leech (Hirudinida: Piscicolidae): morphological features and phylogenetic relationships. Systematic Parasitology) 95: 849‒861.
 14. Darabi-Darestani, K., Sari, A., Sarafrazi, A., Utevsky, S. Entrapped by the uneven central and Middle Eastern terrains: Genetic status of populations of Hirudo orientalis (Annelida, Clitellata, Hirudinida) with a phylogenetic review of the genus Hirudo. Molecular Phylogenetics and Evolution 121: 52‒60.
 15. Darabi-Darestani, K., Sari, A., Utevska, O., Utevsky, S.Y. Coloration pattern in populations of the eastern medicinal leech, Hirudo orientalis Utevsky & Trontelj, 2005 (Clitellata, Hirudinida): geographical distribution and life history Zoomorphology 135 (3): 291–303.
 16. Utevsky, S., Trontelj, P. 2016. Phylogeography of the southern medicinal leech, Hirudo verbana: a response to Zivic et al. (2015) Aquatic Ecology 50 (1): 97–100.
 17. Utevsky, S., Dubov, P.G., Prokin, A.A. 2015. First Russian record of Erpobdella monostriata: DNA barcoding and geographical distribution: (Annelida, Hirudinida, Erpobdellidae). Spixiana 38 (2): 161-168.
 18. Kovalenko, M.V., Utevsky, S.Y. Comparative structural analysis of jaws of selected blood-feeding and predacious arhynchobdellid leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida). Zoomorphology 134 (1): 33–43.
 19. Utevsky, S., Zagmajster, M. & Trontelj, P. 2014. Hirudo medicinalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T10190A21415816.
 20. Utevsky, S.Y., Chernyshev, A.V. 2013. A new genus and species of fish leeches Dolichobdella rubra, gen. n., sp. n., (Clitellata, Hirudinida, Piscicolidae) from the northern Sea of Japan. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 86-87: 221-224.
 21. Utevsky, S.Y., Sokolov, S.G., Shedko, M.B. 2013. New records of the chaetiferous leech-like annelid Paracanthobdella livanowi (Epshtein, 1966) (Annelida: Clitellata: Acanthobdellida) from Kamchatka, Russia. Systematic Parasitology 84 (1): 71-79.
 22. Trontelj, P., Utevsky, S.Y. Phylogeny and phylogeography of medicinal leeches (genus Hirudo): Fast dispersal and shallow genetic structure. Molecular Phylogenetics and Evolution 63 (2): 475-485.
 23. Utevsky S., Zagmajster M., Zinenko O., Utevska O., Utevsky A., Trontelj P. 2010. Distribution and status of medicinal leeches (genus Hirudo) in the Western Palaearctic: anthropogenic, ecological, or historical effects? Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 20 (2): 198–210.
 24. Utevsky S., Kovalenko N., Doroshenko K., Petrauskienė L., Klymenko V. 2009. Chromosome numbers for three species of medicinal leeches (Hirudo) Systematic parasitology 74 (2): 95-102.
 25. Siddall, M.E., Trontelj , P., Utevsky, S.Y., Nkamany, M., Macdonald, K.S. 2007. Diverse molecular data demonstrate that commercially available medicinal leeches are not Hirudo medicinalis. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 274 (1617): 1481-1487.
 26. Trontelj, P., Utevsky, S. Y. Celebrity with a neglected taxonomy: molecular systematics of the medicinal leech (genus Hirudo). Molecular Phylogenetics and Evolution 34: 616–624.
 27. Utevsky, S. Y., Trontelj, P. 2005.A new species of the medicinal leech (Oligochaeta, Hirudinida, Hirudo) from Transcaucasia and an identification key for the genus Hirudo / S. Y. Utevsky, Parasitology Research 98: 61–66.

Більше публікацій за адресою:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=JsPtMfMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ (2021–2017)

 1. The role of Southern European refugia in the evolutionary history of Hirudo verbana. International Webinar on Medicinal Leech Sector. Isparta University of Applied Science. 24 – 25.02.2021.
 2. 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (Elazig, Turkey, 03–05.09.2019).
 3. 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (Lodz, Poland, 08–13.07.2018).
 4. International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (Bucharest, Romania, November 21–24, 2018).

Нові таксони п’явок:

Dolichobdella rubra

Oceanobdella sakhaliniсa

Crangonobdella maculosa