Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Галина Олексіївна Савченко

Старший науковий співробітник,
Лабораторія біорізноманіття
E-mail: ronkinvl@discover-ua.com

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

Savchenko

Науково-дослідницький проект Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Виконавець: кафедра зоології та екології тварин біологічного факультету:

2021 – Створення обґрунтування національного природного парку «Східний степ» та принципів активноЇ підтримки стану неповно членних екосистем на його території.
2017-2019 – участь у проекті «Стійкість надорганізмових біосистем та стратегія її підтримки в умовах дії ендогенних та антропічних трансформуючих факторів» (Фундаментальна, фінансування з держбюджету).
2015-2016 – Дослідження ключових факторів функціонування сучасних екосистем як основа вдосконалення концепції мережі природно-заповідного фонду України.

Напрямки досліджень:

1. Екологія степового бабака. Вплив пасовищного чинника на чисельність бабака, (в тому числі – припинення цього чинника, а також чинників, що можуть заміщувати випасання). Багаторазове косіння як чинник, що моделює випасання. Розробка рекомендацій щодо охорони бабака. Випуск на волю родини бабаків (2018 р.), що були народжені в умовах клітинного утримання на базі біологічної станції Університету. Вивчення особливостей поведінки тварин, що опановують нову ділянку.
2. Видовий склад та структура рослинних угруповань. Перелік рідкісних видів, що входять до різних охоронних списків та локалітети рідкісних видів на території РЛП. Вплив пасовищного фактору на видовий склад та будову рослинних угруповань (в тому числі – припинення дії пасовищного чинника). Вплив пожеж на рослинність. Розробка природоохоронних рекомендацій.
3. Вплив пасовищного та пірогенного факторів на угруповання членистоногих степових екосистем. Розробка природоохоронних рекомендацій для збереження біорізноманіття.
4. Розроблення нових концепцій управління і моніторингу функціонування природних і модельних біосистем за екстремальних умов. Дослідження біорізноманіття природних екосистем як основа розвитку мережі природно-заповідного фонду України. Стійкість надорганізмових біосистем та стратегія її підтримки в умовах дії ендогенних та антропічних трансформуючих факторів. Критичні рівні біорізноманіття, маркери фазових переходів сукцессійного процесу, індикатори стійкості природних та антропічно змінених екосистем.
5. Фенологічні спостереження у степових екосистемах.

Перелік найважливіших наукових праць, включених до наукометричних баз даних, що були опубліковані дослідниками ХНУ за матеріалом, зібраним на території РЛП «Великобурлуцький степ» (Нестерівська ділянка). 2015-2020 рр.

  1. Ronkin V., Tokarsky V., Polchaninova N., Atemasov A., Koshkina A. Savchenko G. Comparative assessment of ecological plasticity of the steppe marmot between Ukrainian and Kazakhstan populations: challenges of the man-induced environmental changes // Frontiers in Ecology and Evolution. Biogeography and Macroecology. Behavioral and Evolutional Ecology – 2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2020.00219/full
  2. Polchaninova N., Savchenko G., Ronkin V., Drogvalenko A., Putchkov A. Summer fire in steppe habitats: long-term effects on vegetation and autumnal assemblages of cursorial arthropods // Hacquetia. – 2019. – 18/2. – P. 213–231. DOI: 10.2478/hacq-2019-0006
  3. Savchenko G., Ronkin V. Grazing, abandonment and frequent mowing influence the persistence of the steppe marmot, Marmota bobak // Hacquetia. –  2018. – 17/1. –  P. 25–34.
  4. https://www.degruyter.com/view/j/hacq.2018.17.issue-1/hacq-2017-0009/hacq-2017-0009.xml
  5. Dengler J., Wagner V., Dembicz I., […] Ronkin V., […] Savchenko G., […] Biurrun I. GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic Grasslands // Phytocoenologia. – 2018 – V. – 48. – 3. – P. 331–347. https://www.researchgate.net/publication/323991186_GrassPlot_-_A_database_of_multi-scale_plant_diversity_in_Palaearctic_grasslands
  6. Ronkin V., Savchenko G. Flora and vegetation of dry grasslands of Northeastern Ukraine, and problems of diversity conservation // Hacquetia. – 2016. – 15/2. – 49–62. https://www.degruyter.com/view/j/hacq.2016.15.issue-2/hacq-2016-0013/hacq-2016-0013.xml
  7. Polchaninova N., Savchenko G., Drogvalenko A., Ronkin V., Shabanov D. The impact of cattle grazing on cursorial spiders (Aranei) and true bugs (Heteroptera) in steppe gullies of northeastern Ukraine // Agriculture, Ecosystems and Environment – 2016. doi:10.1016/j.agee.2016.04.031. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916302353
  8. Савченко Г.А., Ронкин В.И., Клетенкин В.Г., Высочина А.Е. Итоги фенологических наблюдений за растениями степных и луговых биотопов РЛП «Великобурлукская степь» и НПП «Двуречанский» // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2017. – Вип. 28. – С. 187–195.  https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/9470
  9. Токарский В.А., Савченко Г.А., Ронкин В.И. Этологические наблюдения за степными сурками на  биологической станции ХНУ // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2014. – Вип. 20 (1100). – С.198–203. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/20(2014)/pdf/198.pdf
  10. Токарский В. А., Ронкин В. И., Савченко Г. А. Стационарные экологические исследования балочной степи северо-востока Украины: предварительные итоги 25-летних наблюдений // Вестник ХНУ. Серія «Біологія». – 2015. – №25. – С.216–222. http://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/5675