Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Шабанов Дмитро Андрійович

Доктор біологічних наук, професор.
Власний сайт: batrachos.com
E-mail: shabanov@karazin.ua

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

Професор кафедри зоології та екології тварин, завідувач лабораторії інтегруючого викладання природничих наук, заступник декана з наукової роботи біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Головний редактор журналу “Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Біологія»” (наукове фахове видання категорії “Б”, біологічні науки).
Гарант освітньо-професійної програми 091 «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Керівник групи популяційної екології амфібій.

Профілі: Scopus, ORCID, Google Scholar, Researchgate

Sh.D.A

Спеціаліст з біології, 1991 р., Харківський державний університет імені О.М. Горького (тепер – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), біологічний факультет, Україна.
Відмінник освіти України (1998).
Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія, 2004, Дніпропетровський національний університет, Україна; «Популяційне різноманіття видів роду Bufo у Лівобережному лісостепу України».
Доцент кафедри зоології та екології тварин, 2007 р.
Доктор біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія, 2015 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна; «Еволюційна екологія популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Лівобережного лісостепу України».
Професор кафедри зоології та екології тварин, 2020 р.

Навчальні курси:

— «Біоекологія» (спеціальність 091 Біологія, бакалаври, ІІ курс) та «Екологія» (спеціальність 162 Біотехнологія, бакалаври, ІІІ курс);
— «Зоологія. Частина 2. Хребетні» (спеціальність 091 Біологія, бакалаври, ІІ курс); навчально-польова практика з зоології хребетних (спеціальність 091 Біологія, бакалаври, ІІІ курс);
— спецпрактикум «Біостатистичний аналіз даних в зоології та екології» (спеціальність 091 Біологія, бакалаври, ІV курс);
— спецпрактикум «Моделювання складних систем в біології» (спеціальність 091 Біологія, магістри, І курс);
— міжфакультетська дисципліна за вибором «Еволюційно-біологічні основи поведінки людини» (усі спеціальності, бакалаври, ІІ–ІІІ курси);
— міжфакультетська дисципліна за вибором «Еволюція сексу і статевих стратегій: моделювання на R» (усі спеціальності, бакалаври, ІІ–ІІІ курси).

Дослідницький досвід та співпраця:

2002–2010 рр.: участь у відкритті та опису Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex.

Керівник спільного фундаментального російсько-українського дослідження «Неортодоксальне видоутворення (гібридизація, неменделевське спадкування, поліплоїдія та сітчаста еволюція): дослідження на прикладі амфібій» з української сторони (2009-2010). Керівник фундаментальної науково-дослідної теми Міністерства освіти і науки України «Розробка технологій отримання клонального потомства хребетних тварин шляхом схрещування напівклональних міжвидових гібридів (на прикладі зелених жаб)» (2012-2014).

Голова координаційної ради з виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму “Біологія та охорона здоров’я” за договором базового фінансування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № БФ/31-2021 від 4.08.2021 р.

Керівництво дисертаціями:

Науковий керівник понад 40 дипломних робіт спеціалістів та магістрів.
Науковий керівник захищених дисертацій кандидатів наук:
— О. В. Коршунов, спеціальність 03.00.16 – екологія, 2010;
— М. О. Кравченко, спеціальність 03.00.16 – екологія, 2013;
— О. Є. Усова, спеціальність 03.00.16 – екологія, 2016;
— О. В. Бірюк, спеціальність 03.00.15 – генетика, 2016.

Науковий керівник аспірантів:

— К. А. Акімової (з 2017 р.);
— М. О. Дрогваленка (з 2018 р.);
— А. О. Федорової (з 2018 р.);
— Є. В. Бульби (з 2019 р.);
— Е. С. Пустовалової (з 2019 р.).

Інша професійна діяльність:

2004–2014 — науковий оглядач та колумніст журналу Компьютерра.
2006–2008 — керівник авторського колективу інноваційного навчально-методичного комплексу (підручник, методичні матеріали, навчальні та проєктна імітаційні моделі) «Екологія. Конструювання біосфери», розробленого на замовлення Національного фонду підготовки кадрів РФ.
Засновник і автор сайту batrachos.com (з 2011 року).

Поточні дослідження:

Стійкість геміклональних популяційних систем Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex. Побудова динамічної типології геміклональних популяційних систем Pelophylax esculentus complex з використанням імітаційного моделювання.
Дослідження внутрішньопопуляційних онтогенетичних стратегій безхвостих земноводних та значення їх різноманітності для стабільності надорганізмових біосистем.
Багаторівневий добір в ієрархічних системах: дослідження за допомогою імітаційного моделювання.
Керівник робіт по розробці «Каразінських природничих наук»: онлайн-середовища для підтримки шкільної природничої освіти. На даному етапі створюються:
«Пізнаємо природу. 56 класи (інтегрований курс)»;
— «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери. 10–11 класи (експериментальний інтегрований курс для загальноосвітньої школи)».

Публікації: автор більш ніж 150 наукових та методичних друкованих робіт, серед яких:

М. Кравченко, Д. Шабанов. Пізнаємо природу: підручник для 5-го класу закл. загал. серед. освіти. Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 08.02.2022 No 140). — Тернопіль: Підручники і посібники, 2022.

Shabanov D., Vladymyrova M., Leonov A., Biriuk O., Kravchenko M., Mair Q., Meleshko O., Newman J., Usova O., Zholtkevych G. Simulation as a method for asymptotic system behavior identification (e.g. water frog hemiclonal population systems) // V. Ermolayev et al. (Eds.): ICTERI 2019, Communications in Computer and Information Science 1175. Springer Nature Switzerland AG, 2020. P. 392-414. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39459-2_18

Biriuk O., Shabanov D., Korshunov O., Borkin L., Lada G., Pasynkova R., Rosanov Yu., Litvinchuk S. Gamete production patterns and mating systems in water frogs (hybridogenetic Pelophylax esculentus complex) in North-Western Ukraine // Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2015. — Volume 54, Issue 3. — P. 215–225. DOI: 10.1111/jzs.12132

Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 20.07.2015 р. № 777). К.: Грамота, 2015. — 272 с.

Усова Е.Е., Кравченко М.А., Шабанов Д.А. Внутрипопуляционные онтогенетические стратегии у зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Біологія». — Вип. 25. — 2015. — С. 223-238.